НОВИНИ

Действия за справяне с икономическите последствия от COVID-19

22 Януари 2021 г.

Нови европейски практики и оптимизиране на дейностите и развитието на вътрешнофирмените процеси на дружеството.
изтегли документа

 

Решение N: BA-22/EO/2010 г.

13 Юни 2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
изтегли документа

 

НОВ УЕБСАЙТ

10 Август 2007 г.

Стартира уебсайта на фирмата.
Тук може да видите: кои сме ние, с какво се занимаваме, с кого работим и как да се свържете с нас.

Кратка история на фирмата и описание на бизнеса

Ф+С Агро" ООД е търговско дружество, основано през 2001 г. с адрес на управление гр.Русе ул."Борисова" № 52 ет. 5. Дружеството извършва търговия с препарати за растителна защита, торове ,семена,зърно и горива, осигурява на земеделските производители консултантски услуги и съхранение на зърно в собствено зърнохранилище и публичен склад, както и издаване на складови записи. Фирмата притежава всички необходими лицензи и разрешителни за упражняване на дейностостите си.

Планове и стратегии за реализация в бъдещ период

Основен приоритет на дружеството е увеличаване обема на търговската дейност и качествено обслужване на земеделските производители. Като поредна спъпка в тази насока, Ф+С-Агро ООД е в процес на сертификация по системите за качество - HACCP и ISO 9001.

Друго основно предимство, което налага "Ф+С Агро" ООД на пазара на този род стоки, е доверието, което се изгражда при осъществяваните контакти, както със земеделските производители, така и с контрагентите, на които дружеството е доставчик.

 

Структура на управителното тяло

Решенията на дружеството се вземат на Общо събрание на съдружниците. Дружеството се управлява от Светльо Стойчев и Свилен Стефанов заедно и поотделно.

Светльо Стойчев е с висше агрономическо образование-специалност полевъдство, второ висше - специалност Растителна защита.

Свилен Стефанов е с висше агрономическо образование-специалност полевъдство, второ висше - специалност Растителна защита.

 

 

 web дизайн ®