НОВИНИ

Решение N: BA-22/EO/2010г.

13 юни 2010г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
изтегли документа

 

НОВ УЕБСАЙТ

10 август 2007г.

Стартира уебсайта на фирмата.
Тук може да видите: кои сме ние, с какво се занимаваме, с кого работим и как да се свържете с нас.

Кратка история на фирмата и описание на бизнеса

Ф+С Агро" ООД е търговско дружество, основано през 2001 г. с адрес на управление гр.Русе ул."Борисова" № 52 ет. 5. Дружеството извършва търговия с препарати за растителна защита, торове ,семена,зърно и горива, осигурява на земеделските производители консултантски услуги и съхранение на зърно в собствено зърнохранилище и публичен склад, както и издаване на складови записи. Фирмата притежава всички необходими лицензи и разрешителни за упражняване на дейностостите си.

Планове и стратегии за реализация в бъдещ период

Основен приоритет на дружеството е увеличаване обема на търговската дейност и качествено обслужване на земеделските производители. Като поредна спъпка в тази насока, Ф+С-Агро ООД е в процес на сертификация по системите за качество - HACCP и ISO 9001.

Друго основно предимство, което налага "Ф+С Агро" ООД на пазара на този род стоки, е доверието, което се изгражда при осъществяваните контакти, както със земеделските производители, така и с контрагентите, на които дружеството е доставчик.

 

Структура на управителното тяло

Решенията на дружеството се вземат на Общо събрание на съдружниците. Дружеството се управлява от Светльо Стойчев и Свилен Стефанов заедно и поотделно.

Светльо Стойчев е с висше агрономическо образование-специалност полевъдство, второ висше - специалност Растителна защита.

Свилен Стефанов е с висше агрономическо образование-специалност полевъдство, второ висше - специалност Растителна защита.

 

 

 web дизайн ®